projekt

  1. rozmowa – zebranie wszelkich informacji potrzebnych do wykonania projektu i spełnienia założeń Klienta
  2. inwentaryzacja – wykonanie i przeniesienie pomiarów z obiektu do wersji elektronicznej, będącej podstawą do rozpoczęcia projektowania
  3. koncepcja – układ ścian, rozkład i funkcje pomieszczeń oraz wizualizacje przedstawiające rodzaj i rozmieszczenie mebli, oświetlenie, kolorystykę wnętrza i dodatków
  4. projekt – pełna dokumentacja (wizualizacje, rysunki techniczne, opis projektu) umożliwiająca realizację projektu

Każdy z etapów jest udokumentowany i wymaga akceptacji Klienta.